September 11th 2001

 

 

 

 

 

Losing My Religion*

R.E.M.

*The title is a reference to southern american slang, meaning 'at my wit's end', 'at the end of my tether'

in brackets are alternative 'soundalike' lyrics

 

 

 

Dochází mi víra

(překlad VZJP)

Life is bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no I've said too much
I set it up (I said enough)

That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you (keep up view)
And I don't know if I can do it
Oh no I've said too much
I haven't said enough
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try (cry)

Every whisper
Of every waking hour I'm
Choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt, lost and blinded fool
Oh no I've said too much
I set it up (I said enough)

Consider this, consider this
The hint of the century
Consider this - the slip
that brought me
to my knees failed
What if all these fantasies
come flailing around (failing to the ground)
Now I've said too much
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
That was just a dream ...

život je větší
přesahuje tebe
ty nejseš týž co já
čeho až jsem schopen
ta dálka ve tvých očích
ach řekl jsem už moc
za vším jsem já (řek' jsem už dost)

já jsem ten v koutě
ten v kuželovém světle
dochází mi víra
snažím se držet s tebou krok (držet hlavu vzhůru)
a nevím zda-li stačím
ach řekl jsem už moc
neřekl jsem dost
snad zaslechl jsem tvůj smích
snad zaslechl tvůj zpěv
snad viděl že se pokoušíš (že pláčeš spíš
')

každým špitem
hodin svého bdění
výbírám, co doznám
snažím se nespouštět tě z očí
jak raněný, ztracený, zaslepený vůl
ach řekl jsem už moc
za vším jsem já (řek' jsem už dost)

zvaž si jen, zvaž tuto
narážku století
zvaž že ten úlet
co mě sklátil
na kolena, selhal
a co když přeludy ty všechny
se vrátí jak bič (se složí na zem)
ach řekl jsem již moc
snad zaslechl jsem tvůj smích
snad zaslechl tvůj zpěv
snad viděl aspoň, že se pokoušíš (že pláčeš spíš')

ale byl to sen
byl to jenom sen ...